Oplossingen voor de zorg

Voor optimalisatie van processen van allerlei organisaties in de zorg zoals zorginstellingen, thuiszorgorganisaties, huisarts- en tandarts-, therapeutenpraktijken heeft Ricoh mooie oplossingen.

Sneller en veiliger werken in de zorg met digitale toegang tot patiëntendossiers, archieven, mobiel printen en gebruik maken van e-formulieren van Ricoh.

Inzet van e-formulieren

Bij AMC worden nu 700.000 aanvraagformulieren voor het laboratorium digitaal ingevuld en automatisch direct verwerkt in de systemen. Verbetering van efficiency: informatie is veel sneller voor betrokkenen beschikbaar, foutkans nihil en grote besparing van tijd.

Digitalisering van medisch archief voor patiëntendossiers

Met Ricoh apparatuur en software heeft een ziekenhuis de juiste functionaliteiten in huis om snel archieven en patiëntendossiers te digitaliseren en te optimaliseren voor gebruik. Altijd en overal op een veilige manier bij gegevens kunnen scheelt heel veel tijd die nu direct aan patiënten besteedt kan worden.

Automatisch toevoegen van documenten aan personeelsdossiers

Amstelring beheert 3.000 personeelsdossiers in Youforce, het HR-systeem van Raet. Dagelijks moeten er nieuwe documenten worden toegevoegd. Dankzij koppeling Ricoh apparatuur en software met Youforce gaat dit nu direct. Voordelen: verlaging foutkans, verhoging veiligheid, minstens 30% tijdsbeparing!

Verlaging energiekosten

Na een goede inventarisatie en scan van het printerpark verminderde drastisch het aantal printers, zowel bij ziekenhuis Vlieland als bij Zorgroep Tellens. Dit levert een minstens 50% energiebesparing op of geheel Co2 neutraal printen.

Duurzaam en veilig afdrukken

Medewerkers printen nu milieubewuster dankzij het Follow Me systeem. De zorgverlener print met zijn of haar persoonlijke medewerkerspas, waar en wanneer het uitkomt. Zo blijft er minder overtollig papier achter bij de printer en slingeren vertrouwelijke prints niet langer rond.

Referenties

Ervaringen van AMC Laboratorium

Ervaringen van Vlietland Ziekenhuis te Schiedam

Ervaringen van zorgorganisatie Amstelring

Ervaringen van Zorggroep Tellens

Over Ricoh Healthcare in de Zorg door: Pieter Rahusen

Onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde van Ricoh binnen de zorgsector

Ricoh brengt ruim dertig jaar expertise met zich mee op het gebied van documentmanagement en input- en outputmanagement in het bijzonder. Het bedrijf bouwde in die tijd een sterke en vertrouwde reputatie op in onder meer de gezondheidszorg. Niet voor niets heeftRicoh inmiddels een relatie met 90% van alle Nederlandse ziekenhuizen.

Ricoh is wereldwijd marktleider op het gebied van duurzame IT-oplossingen voor documentmanagement en onderscheidt zich in de zorgsector door een vergaande kennis en jarenlange ervaring. Hierdoor kan Ricoh zorginstellingen ondersteunen in zowel input- als throughput- en output-aspecten van documentmanagement. Daarnaast heeft het oplossingportfolio een ongekende flexibiliteit en schaalbaarheid.  Zorginstellingen van elke omvang passen de oplossingen van Ricoh toe om aantoonbaar efficiënter, duurzamer en productiever te werken. Daardoor kunnen organisaties kosten besparen en beheersen.

Het zoeken naar vernieuwing, efficiency en kostenbesparing voor de zorgsector zit verweven in het DNA van Ricoh Healthcare. Ricoh werkt nauw samen met zorginstellingen om hun efficiëntie en productiviteit te verbeteren, zodat men meer tijd kan besteed aan de patiënt. Zo vertaalt Ricoh de wensen van zorginstellingen in slimme ideeën en concrete oplossingen.

Ricoh richt zich in het bijzonder op de volgende aandachtsgebieden:

Processen stroomlijnen; Door middel van digitalisering en ICT helpt Ricoh bij het stroomlijnen van processen in de zorgsector. Dit verhoogt de productiviteit en effectiviteit van zowel administratieve medewerkers als zorgverleners. Personeel kan daardoor efficiënter werken vanaf iedere locatie en informatie veilig delen. Doordat de juiste informatie beschikbaar is, overal waar patiënten en zorgverleners samenkomen, ervaart de patiënt betere en meer betrokken zorg, voor, tijdens en na het verblijf in de zorginstelling.

Toegang tot informatie; Het digitaliseren van patiëntendossiers verbetert de toegang tot informatie. Door informatie-workflows te stroomlijnen en de mobiliteit te verbeteren, kan Ricoh ervoor zorgen dat de uitwisseling van informatie binnen zorginstellingen gemakkelijk, efficiënt en veilig verloopt.

Kosten besparen & meer efficiëntie; Het stroomlijnen van informatieprocessen verlaagt de kosten en verhoogt de efficiëntie binnen zorginstellingen.  Het verlaagt de risico’s door dubbele invoer van informatie te verminderen en verbetert de zorg doordat zorgverleners meer tijd kunnen besteed aan de patiënt.

Beveiliging; De digitalisering van patiëntendossiers maakt de toepassing van strikte maatregelen voor gegevensbeveiliging mogelijk, bijvoorbeeld door de invoering van beveiligd afdrukken. Zo zorgt Ricoh voor de bescherming van patiënt- en ziekenhuisgegevens.

Mobiliteit; Ricoh introduceert oplossingen voor mobiel werken in de zorgsector, die bovendien kostenverlagend zijn. Videoconferencing is daar een goed voorbeeld van. Ricoh biedt hiervoor geavanceerde presentatiematerialen, bijbehorende applicaties en tools voor digitaal vergaderen via (mobiele) videoconferencing tools en tablets.

Patiënten- en informatielogistiek; Het beheren van alle patiëntinformatie begint met slimme patiëntregistratie. Ricoh ontwikkelde samen met Logis.P het zogenoemde “Selfservice & Hospitality-concept” voor ziekenhuizen, dat de procesaspecten van de zorg (bejegenen, communiceren, informeren en autonomie) automatiseert. Dit concept is geworteld in de zorgsector, waardoor het beschikt over een rijke domeinkennis en diepgaand begrip van de zorgthema’s. Dankzij de hechte, succesvolle en professionele samenwerking implementeerden Logis.P en Ricoh de oplossingen voor Selfservice & Hospitality inmiddels bij meer dan dertig Nederlandse zorginstellingen. Deze “Digitale Receptie” kan overigens ook worden gekoppeld aan een bestaand bezoekersregistratiesysteem voor de ontvangst van niet patiëntgebonden contacten, zoals leveranciers, een toegangscontrolesysteem en de parkeervoorzieningen.

Innovaties in het primaire zorgproces; Ricoh heeft Europees de eRecord Mobile Solution geïntroceerd. Met de eRecord Mobile Solution van Ricoh kunnen verpleegkundigen met de barcodecamera van Ricoh foto’s maken van letsel van patiënten, die worden vervolgens naadloos met Wi-Fi geüpload naar het ziekenhuisinformatiesysteem of EPD. Door barcodes te scannen van patiënten en die toe te voegen aan de metadata data van de afbeeldingen, worden foto’s automatisch aan de juiste patiënt in het systeem toegewezen. Hierdoor wordt niet alleen tijd bespaard, maar ook het risico op menselijke fouten vermindert. Tevens wordt de privalcy/veiligheid verbeterd, omdat de informatie digitaal en rechtstreeks naar het systeem wordt verzonden.

Conclusie; Ricoh beschikt over een verregaande expertise in de zorgsector en waardevolle strategische partnerships. Dat maakt ons tot een betrokken partner van een groot aantal instellingen binnen de zorgbranche. Met een scherp oog voor de unieke vraagstukken en wensen, en de creativiteit om deze optimaal te beantwoorden, kijken wij uit naar een langdurige en hechte relatie met U.